Projektsamarbejde: Udvikling af fremtidens nyhedsplatform for unge at Mediehuset København

Expires in 11 days

Mediehuset København er i gang med projektet ”Bideo.dk – digital dannelse og deltagelse” og du er velkommen til at være med. Projektets formål er at skabe et deltagerstyret nyheds­medie, der udkommer 20 gange om året med fokus på aktuelle politiske og samfundsrelaterede grænseover­skridende europæiske emner. Projektet skal bidrage til at unge bliver digitalt dannede og deltager aktivt i de politi­ske debatter i medierne. Projektet faciliterer en platform på bideo.dk, hvor de unge kan oprette deres egne medier og debatter med udgangspunkt i en række temaer, som spænder fra klima og migration til social dumping og fri bevægelighed i Europa. Du kan læse mere om Bideo her: http://mediehuset-kbh.dk/bideo-dk-digital-dannelse-og-deltagelse-en-forundersoegelse/

Mulige projektidéer

Inden Bideo kan blive til virkelighed, skal hele forretningskonceptet afklares. Det vil sige alt fra specificering af målgruppe, udvikling af det journalistiske format, valg af medier, tilgangen til markedet og meget mere. Her vil vi meget gerne have jeres hjælp. Nedenfor er listet en række projekt idéer, som kan indgå som hele eller dele af et projekt og skal tjene som inspiration.

1. Målgruppens størrelse, behov og efterspørgsel.
Hvilke behov har de unge i forhold til deres livssituation som kan være uddannelse, arbejde med mere. Er der forskellige behov, der efterspørges? Hvem ønsker at deltage aktivt? Er der bestemte temaer der har større interesse end andre?

2. Målgruppens nuværende medieforbrug.
Målgruppens forbrug af forskellige typer af medier, fordelt på alder, køn, geografi og uddannelse kortlægges. Især deres interesse i aktiv deltagelse, kunne være interessant at få undersøgt.

3. Markeds- og konkurrentanalyse.
vor stort er markedet og brugernes betalingsevne fordelt på private, foreninger og offentlige aktører? Identificering af konkurrenter, der sammenlignes og vurderes på en række udvalgte parametre. Hvordan kan Bideo differentiere sig fra sine konkurrenter, så indholdet ikke bliver mere at det samme?

4. Pilot og journalistisk format
Hvordan skal emnerne præsenteres for at få de unge til at deltage i debatten – artikler, podcast, video, grafik eller interaktiv livestream? Hvilke værktøjer skal de unge have til rådighed på platformen, for bedst muligt at kunne reflektere over og analysere indholdet? Der er mulighed for at udarbejde en pilot, som kan afprøves på målgruppen.

5. Ny type folkeoplysning
Vi ønsker at Bideo bliver fremtidens platform for folkeoplysning til unge. Historisk har folkeoplysning spillet en væsentlig rolle i oplysningen af borgerne om relevante samfundsforhold. Det har typisk været funderet i afholdelse af møder og udarbejdelse af informationsmateriale, men metoden skal opdateres, så formen passer til de nye medier og borgernes demokratiske behov.

Om Mediehuset København

Mediehuset København har produceret levende billeder og lyd i mere end 25 år til både offentlige og private kunder. I dag primært helhedsorienterede digitale løsninger. Kerne produkter er green screen studieproduktion, livestreaming, VoD, digital markedsføring, di­gitale læringsmidler og mediekurser. Vores mission er at lave web-tv og videoproduktioner i en god kvalitet, der er omkostningseffektivt, og har en nem integration med vores kunders eksisterende kommunikationsplatforme.

Interesseret?

Hvis I vil vide mere omkring projektet, så besøg vores side for studerende. Her kan I få mere information om Bideo.dk, vores øvrige projekter samt hvad vi tilbyder studerende. Link: http://mediehuset-kbh.dk/studerende/

Vi er meget villige til at tage et uformelt møde, hvor tanker og idéer kan blive luftet. Kontakt projektkonsulent Claus Sørensen på mail: claus@mediehuset-kbh.dk eller tlf: 7020 6620.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Cphbusiness Career can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.